Vermeer's Liefdebrief door Han van Meegeren

In diverse publicaties wordt vermeld dat Van Meegeren schilderde 'in de stijl van' en geen kopieën maakte. Dat blijkt niet waar te zijn. Kunstschilder Frans Noppen schreef op 23 oktober 1947 aan zijn collega kopiist/kunstenaar/restaurateur Arnold van de Laar 'Mocht Amerika of Australie goed zijn, dan is de kans groot, dat wij die copies kunnen verkopen, Han Vermegeren Vermeer heeft daar reuze zaken gedaan, maar wij doen dit anders, beter.' (Bron: Archief Van de Laar, brief nr. 0247) Tot vlak na de oorlog was er een grote afzetmarkt voor goede kopieën van oude meesters. Eind jaren '40 begon de waardering hiervoor af te nemen. Men kocht liever originelen en kopieën werden beschouwd als pretentieuze namaak. 
In de vaste opstelling van Historisch Museum De Waag te Deventer is een Van Meegeren kopie te zien van De Roker door Ostade/Craesbeeck.
Begin 2020 duikt een kopie op van Vermeer's Liefdesbrief. Op de achterkant bevindt zich een geschreven en gedateerd briefje met een boodschap van Van Meegeren dat hij de schilder is van 'omstaand schilderstuk'.