Artikelen (chronologisch) Full text

1917 N.H.W.: H.A. van Meegeren - Kunstzaal Pictura, 's -Gravenhage, De Kunst, 28 april, pag. 355

1917 Wolf, N.H.: H.A. van Meegeren - Kunstzaal Pictura, 's-Gravenhage II, De Kunst, 12 mei, pag. 376-377

1918 Boer, H de: Nieuwe stroomingen in de hedendaagsche schilderkunst, De Cicerone, Jrg. 1, No. 3, pag 89-96

1920 Bakker, L: De "Lapin Agile", Op de Hoogte, Jr. 17, No.11, pag 214-215

1921 Boer, H.de: H. van Meegeren, Op de Hoogte, Jr. 18, No. 12, pag 242-245

1922 P.C.H.: Bijbelsche Tafereelen door H. van Meegeren bij Biesing, Elsevier's Geïllustreerd Maandblad, Jrg. 32 dl. 64, pag. 66-67

1924 Hofstede de Groot, C.: Some recently discovered works by Frans Hals, Burlington Magazine, Vol. XLV, pag. 84-87

1929 Ubink, Jan: Han van Meegeren, De Kroniek, Jrg. 15, No. 10, pag. 161-170

1932 Abraham Bredius: An unpublished Vermeer, Burlington Magazine, Vol. LXI, No. 355, pag 144-145

1937 Hannema, D: Verslag omtrent den toestand en de aanwinsten van het Museum Boijmans over het jaar     1937, Integraal

1937 Hannema, D.: De Emmausgangers van Johannes Vermeer, Jaarverslag Vereniging Rembrandt

1937 Bredius, Abraham: A new Vermeer, Burlington Magazine, Vol. XLV, No.416, pag. 210-211

1938 Bredius, Abraham: Nog een woord over Vermeers Emmaüsgangers, Oud Holland Vol 55, No. 3, pag 97-99

1938 Feulner, Adolf: Das Emmaus-Bild von Vermeer, Zeitschrift für Kunstgeschichte, Bd. 7, H. 4, pag. 345-357

1938 Gerson, H.: Masterpieces of four centuries. 1400-1800. Boymans van Beuningen, Burlington Magazine, Vol. 73, No. 425, pag. 85-86

1938 Jong, J.A.B.M. de: Meesterwerken uit vier eeuwen in Boymansmuseum, Het gildeboek - tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, Jrg. 21, No.6, pag. 186-191

1938 McGreevy, T: The supper at Emmaus, The Studio, Vol. 116, pag 256-257

1938 Duca, Lo: Un nuovo Vermeer de Delft, Emporium, Vol. 88, pag 101-106

1938 Vermeer's Emmaüsgangers, Zeyde, M.H. van der: Tijd en Taak - religieus socialistisch weekblad, Jrg. 37, No. 3, pag. 3

1939 Bredius, Abraham: Een prachtige Pieter de Hooch, Oud Holland, pag 127

1942 Gruyter, W. Jos de: Teekeningen door Han van Meegeren, Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 's Gravenhage, 09-01-1942

1942 Koomen, Pieter: De teekenaar Van Meegeren, Maandblad voor beeldende kunsten, Jrg. 19, No. 1, pag 12-17

1943 Hannema, Fr., Han van Meegeren, Maandblad der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, Volgnr. 12, december, pag. 1-5

1945 Willink, A. C.: Wie maakte de Emmaüsgangers?, Vrij Nederland, 8 dec. pag. 632

1945 The self-accused forger of Vermeer's art, The Illustrated London News, 22 Dec, pag. 696-697

1947 Bosch, Lodewijk: Het wetenschappelijk onderzoek van schilderijen, Phoenix, Jr. 2, Nr. 1, pag 15-20

1947 Neve, Ed de: Han van Meegeren, Die Constghesellen, Jrg. 2, No. 11, pag. 311-315

1947 Woude, Johan van der: Een vervalser op pantoffels, De stem van Nederland, 6 juni, Jrg.7, No.44, pag 11

1947 Make the punishment fit the crime, Apollo, Vol. 46, pag 131

1948 Coremans, Paul B.: Paintings, Magazine of Art, Vol. 41, pag 192-193

1948 Oosterloo, Jan H.: In memoriam, Han van Meegeren, Die Constghesellen, Jrg. 3, No.1, pag. 406

1949 R.B.: Het zal verkeren, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Jrg. 4, pag 720