Tijdlijn

1989

Op 10 oktober krijgen Hendrikus Johannes van Meegeren, leraar van beroep en Augustus Louisa Henrietta Camps hun derde kind, Henricus Antonius van Meegeren.

tot 1907

Hij raakt bevriend met Willem Korteling (1889-1964). Tijdens de HBS krijgt hij tekenles van zijn vader, Bartus Korteling (1853-1930). Later verklaart hij dat zijn liefde voor oude meesters te danken is aan zijn vroege leraar.

1907

In opdracht van zijn vader gaat Han naar de Technische Hoogeschool in Delft om bouwkunde te studeren.

1912

Op 18 april trouwt hij met Anna Voogt. Zoon Jacques wordt geboren op 26 augustus.

1913

8 januari

De afdeling Algemene Wetenschappen van de Technische Hoogeschool schrijft een tekenwedstrijd uit. Van Meegeren wint de Gouden Eerepenning met een tekening van het interieur van de St. Laurenskerk te Rotterdam. Dit is reden om zijn studie te beëindigen en hij richt zich volledig op het tekenen en schilderen.

1914

M.O. diploma tekenen.

1915

24 maart Dochter Pauline Hermine geboren. Later noemt ze zich Inez.

1917

24 april - 22 mei

Eerste éénmanstentoonstelling in Kunstzaal Pictura te Den Haag.

1919

2 december

Lid Haagsche Kunstkring.

1921

Reis door Italië van drie maanden.

1922

17 mei - 7 juni

Tentoonstelling Bijbelsche Tafereelen in Kunstzaal Biesing te Den Haag.

1923

23 maart

Scheiding voltrokken tussen Han van Meegeren en Anna de Voogt.

Lachende Cavalier en Vergenoegd Roker in Frans Hals-stijl komen op de markt.

1924-1925

Van Meegeren secretaris van de eerste afdeling (schilder- en beeldhouwkunst) van de Haagsche Kunstkring.

1927

november Hertje is de premieplaat bij de loterij van de Haagsche Kunstkring. In één op de vijf Nederlandse huishoudens hangt deze plaat aan de muur.

1928

april

Oprichting maandblad De Kemphaan. Dit blad zet zich voornamelijk af tegen progressieve moderne kunstbewegingen. Van Meegeren schrijft regelmatig artikelen voor De Kemphaan en verzorgt de omslag.

12 november

Huwelijk Han van Meegeren met de actrice Jo Oerlemans (1886-1977). Haar artiestennaam is Jo van Walraven. Ze is getrouwd geweest met de kunstcriticus C.H. de Boer.

1930

maart

Laatste editie De Kempaan

1932

oktober De ontdekking van Heer en Dame bij een Spinet in Vermeer-stijl. Dit wordt bekend gemaakt door Bredius in Burlington Magazine.


Na een controverse binnen de Haagsche Kunstkring over de positie van Van Meegeren bedankt hij voor het lidmaatschap.

najaar

Van Meegeren vertrekt met zijn vrouw naar Roquebrune, Frankrijk.

1935-1936

Van Meegeren maakt vier (nooit verkochte) schilderijen in 17de eeuwse stijl: Citerspelende Vrouw en Brieflezende Vrouw in Vermeerstijl, Malle Babbe in Frans Hals-stijl en Mansportret in Ter Borch-stijl.

1936-1937

Van Meegeren maakt de Emmaüsgangers in Vermeer-stijl.

1937

begin september

De Emmaüsgangers wordt door Bredius als een schilderij van Vermeer geïndentifigeerd.

1938

18 juni

Officiële overdracht Emmaüsgangers aan Museum Boijmans van Beuningen na aankoop met financiële bijdragen van de Stichting Rembrandt, de Rotterdamse reder W. van der Vorm, dr. A Bredius en enkele Rotterdamse particulieren.

25 juni-15 oktober

Meesterwerken uit vier eeuwen 1400-1800, tentoonstelling Museum Boijmans van Beuningen met als hoogtepunt de Emmaüsgangers.

zomer

Van Meegeren verhuist naar Nice, schildert hier Interieur met Kaartspelers en Interieur met Drinkend Gezelschap in Pieter de Hooch-stijl. Deze laatste verkoopt hij in 1939 via Rens Strijbis en Kunsthandel Hoogendijk aan D.G. van Beuningen.

1939

Van Meegeren schildert over een 17de eeuw schilderij van Govert Flinck (een leerling van Rembrandt) het Laatste Avondmaal in Vermeer-stijl.

herfts

Door de toenemende oorlogsdreiging keer Van Meegeren terug naar Nederland. Hij laat Het Laatste Avondmaal achter in Nice.

1940-1941

Van Meegeren schildert opnieuw een Laatste Avondmaal en een Christuskop in Vermeer-stijl. Dit Laatste Avondmaal wordt geschilderd over een Jachttafereel van Abraham Hondius dat Van Meegeren op 29 mei 1940 kocht bij de Gebr. Douwes in Amsterdam.

1941 Verkoopt, via Rens Strijbis en Kunsthandel Hoogendijk de Christuskop en het tweede Laatste Avondmaal in Vermeer-stijl aan D.G. Beuningen.

Schildert verder nog Isaac Zegent Jacob, die verkocht wordt aan W. van der Vorm, De Voetwassing, verkocht aan het Rijksmuseum en Christus en de Overspelige Vrouw in Vermeer-stijl.

Het eerder geschilderde Interieur met Kaartspelers wordt van W. van der Vorm verkocht.


Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten koopt de pastel Vechtende Pauwen van Han van Meegeren en schenkt deze aan Museum Boijmans van Beuningen. Ze beseffen nog niet dat ze al een Van Meegeren in huis hebben.

8 november-1 december

Tentoonstelling van de tekeningen van Han Van Meegeren in Hotel Hamdorf te Laren.

1942

v.a. 3 januari

Tentoonstelling van tekeningen in Panorama Mesdag te Den Haag.

Het enorme boekwerk Han van Meegeren, Teekeningen 1 wordt uitgebracht. Een exemplaar schenkt hij aan Museum Boijmans van Beuningen.

1943

Scheiding voltrokken tussen Han van Meegeren en Jo Oerlemans om financiële redenen.


De Overspelige Vrouw wordt verkocht aan Rijksmaarschalk Herman Göring.

1945

22 mei

Kapitein Harry Anderson vindt De Overspelige Vrouw in de collectie van Göring. Al snel leidt het spoor naar Van Meegeren.

29 mei

Arrestatie van Van Meegeren op beschuldiging van collaboratie door de verkoop van een 'Vermeer' aan Göring. Na twee weken opgesloten te zijn bekent Van Meegeren op 12 juni de vervalser te zijn van onder andere De Emmaüsgangers.

augustus-half oktober

Als bewijs voor zijn bekentenis schildert Van Meegeren Christus en de Schriftgeleerden in de Tempel in Vermeer-stijl.

1946

Marie-Louise Doudart de La Gree schrijft in samenwerking met Van Meegeren het boek Emmaus.

13 april

Dr. A. Bredius overlijdt.

1947

29 oktober

Proces

12 november

Van Meegeren wordt veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf.

30 december

Van Meegeren overlijdt in de Valeriuskliniek aan een hartaanval.

1950

5 september

Inboedel van Van Meegeren wordt geveild in zijn huis aan de Keizersgracht 321 in Amsterdam

1955

Tot zijn overlijden in oktober 1955 blijft D.G. van Beuningen in de overtuiging dat De Emmaüsgangers en Het Laatste Avondmaal geschilderd zijn door Vermeer.

1971

februari

De Emmaüsgangers wordt na 24 jaar weer geëxposeerd in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

1984

7 juli

D. Hannema overlijdt. Ook hij bleef tot aan zijn dood in de echtheid van De Emmaüsgangers geloven.